Autor: Cristina ROTARU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 8/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul tratează excesul neimputabil și circumstanța atenuantă a provocării din punct de vedere jurisprudențial, fiind supuse analizei numeroase hotărâri ale instanțelor din România. În practica judiciară se reține de multe ori incidența textului privind circumstanța atenuantă a provocării prin invocarea faptului că atacul nu prezenta un pericol grav pentru valorile ocrotite sau a faptului că atacul nu mai era unul actual, fără a se face o analiză a valorii amenințate și a celei lezate, a aspectului dacă atacul mai era unul în desfășurare sau unul consumat.

Non-accountable excessiveness and the mitigating circumstance of provoking

Abstract: The article dwells on the non-accountable excessiveness and the mitigating circumstance of provoking from a jurisprudential point of view, being analyzed numerous judgements of the courts of Romania. In judicial practice, the incidence of the text on mitigating circumstance of provoking is often retained by invoking the fact that the attack didn’t pose a serious threat to the protected values or the fact that the attack wasn’t actual anymore, without making an analysis of the threatened value and the injured one, to whether the attack was still in progress or it was consumed.

Keywords: non-accountable excessiveness; mitigating circumstance; provoking.