Autor: MARES Mihai, LUPASCU Dan
Publicat în: Pandectele Romane nr. 6/2017
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Prezenta lucrare îşi propune să ofere o privire de ansamblu asupra incriminării traficului de influenţă în România, prin analizarea aspectelor teoretice relevante şi a jurisprudenţei naţionale. Dispoziţiile ce reglementează această infracţiune reprezintă un exemplu ilustrativ al politicii penale din prezent, plasate în contextul mai larg al eforturilor naţionale anti-corupţie precum şi al preocupării de a respecta întocmai angajamentele internaţionale şi europene în această materie. O atenţie specială va fi acordată delimitării infracţiunii de trafic de influenţă de alte infracţiuni cu care prezintă anumite asemănări, precum şi de activităţile legitime de lobby.
Cuvinte-cheie: infracţiuni de corupţie; trafic de influenţă; funcţionari publici; răspundere penală; lobby.
Abstract: The aim of this paper is to provide an outline of the incrimination of influence peddling in Romania, by analysing the relevant theoretical aspects and national case-law. The provisions regulating this offence represent a case in point of the present-day criminal policy placed in the broader context of the national anti-corruption endeavours as well as the preoccupation to fully comply with the international and European commitments in this matter. A special focus shall be placed on delimitating the offence of influence peddling from other offences with which it bears certain resemblance, and also from the legitimate lobby activities.
Keywords: corruption offences; influence peddling; public servants; criminal liability; lobby.