Autor: Alexandra Mihaela ŞINC, Corneliu IFTIM

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 1/2019

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul constituie o analiză ce pleacă de la faptul că deciziile Curții Constituționale produc efecte doar pentru viitor (ex nunc), în sensul că ele nu produc, ca regulă, efecte directe, fiind necesară punerea în acord a actului normativ cu Constituția, de către inițiatorul legislativ, efectul încetării efectelor dispoziției neconstituționale fiind o sancțiune pentru pasivitatea acestuia, precum și în sensul că se pot declara neconstituționale acte normative sau prevederi ale acestora.

Cuvinte-cheie: Curtea Constituțională; prescripția răspunderii penale; neconstituționalitate.

Some considerations on the decisions of the Constitutional Court regarding the prescription of criminal liability

Abstract: The article is an analysis starting from the fact that the decisions of the Constitutional Court produce effects for the future (ex nunc), in the sense that they do not produce, as a rule, direct effects, being necessary to agree the normative act with the Constitution, by the initiator legislative, the effect of ceasing the effects of the unconstitutional provision being a sanction for its passivity, as well as in the sense that normative acts or their provisions can be declared unconstitutional.

Keywords: Constitutional Court; prescription of criminal liability; unconstitutionality.