Autor: Ioan Dumitru Apachiţei

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași nr. 1/2020

Disponibil online: aici.

Rezumat: Competenţa ofiţerilor Direcţiei Generale Anticorupţie de a efectua acte de cercetare penală în alte cauze decât cele privitoare la personalul Ministerului Afacerilor Interne continuă să constituie un vector al unei jurisprudenţe divergente. Identificarea unor repere care să stabilească condiţiile de verificare a competenţei organelor din structura Direcţiei Generale Anticorupţie are relevanţă în stabilirea legalităţii obţinerii probelor.

Cuvinte-cheie: competenţă; delegare; personal M.A.I.

Competence of the General Anticorruption Directorate in carrying out the criminal investigation. Aspects of non-unitary jurisprudence

Abstract: The competence of the officers of the General Anticorruption Directorate to carry out criminal investigations in cases other than those concerning the staff of the Ministry of Internal Affairs continues to be a vector of divergent jurisprudence. The identification of some benchmarks that establish the conditions for verifying the competence of the bodies within the structure of the General Anticorruption Directorate is relevant in establishing the legality of obtaining evidence.

Keywords: competence; delegation; personal M.A.I.