Autor: Florentina BALTĂ

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3-4/2015

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În conformitate cu dispozițiile art. 49 alin. (1) din Noul C.civ., în cazul în care o persoană este dispărută și există indicii că a încetat din viață, aceasta poate fi declarată moartă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, dacă au trecut cel puțin 2 ani de la data primirii ultimelor informații sau indicii din care rezultă că era în viață.

Cuvinte-cheie: cale de atac; hotărâri judecătorești; termen.

Titlul lucrării în engleză: The appeal that may be exercised against court judgements pronounced in solving the requests for declaring death and ratifying the time (date) of death. The deadline in which it may be exercised this kind of appeal

Abstract: The new civil legislation gave a different regulation of the old civil legislation of the institution of court judgements declaring death and rectifying the time (date) of death. In this context the author handles the problem of the appeals provided by the law in the case of declaring the death or rectifying the time (date) of death.

Keywords: appeal; court judgements; deadline.