Autor: Ștefania-Diana IONIȚĂ-BURDA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 9/2018

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Date fiind specificul ocrotirii fondului forestier național și vegetației forestiere din afara acestuia și inconsecvența legiuitorului, infracțiunile silvice au generat atât discuții în doctrină și în literatura de specialitate cât și o practică neunitară a instanțelor. Analiza aspectelor specifice infracțiunii de distrugere a fondului forestier național și a vegetației forestiere din afara acestuia realizată în prezentul studiu este fundamentată nu doar pe opiniile exprimate în doctrină și în literatura de specialitate, ci și a considerentelor deciziilor CCR și ICCJ prin care au fost tranșate unele aspecte care au generat dificultăți în practica judiciară.

Cuvinte-cheie: fondul forestier național; vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional; distrugere; excepție de neconstituționalitate; recurs în interesul legii.

Aspects regarding the destruction of the national forest fund and the forest vegetation outside it

Abstract: Given the specific nature of the protection of the national forestry fund and the forest vegetation outside it and the inconsistency of the legislator, the forestry offenses generated both doctrine and literature discussions and a non-unitary practice of the courts. The analysis of the specific aspects of the crime of destroying the national forest fund and the forest vegetation outside it realized in the present study is based not only on the opinions expressed in the doctrine and the literature, but also on the considerations of the decisions of CCR and ICCJ, which have led to difficulties in judicial practice.

Keywords: national forest fund; forest vegetation outside the national forest fund; destruction; exception of unconstitutionality; appeal in the interest of the law.