Autor: Adrian RADU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 2/2018

Revistă diponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul examinează și lămurește unele dileme întâlnite în practică în privința: legalității pătrunderii în domiciliul consumatorului fără acceptul acestuia de către reprezentanții operatorului de distribuție a energiei electrice și de către organele de ordine publică/ cercetare penală; naturii juridice a actelor consemnate de agenții companiei de furnizare a energiei electrice; modului de sesizare a organelor de urmărire penală; încadrării juridice a faptelor săvârșite; implicațiile unor fapte nepenale producătoare de prejudicii.

Cuvinte-cheie: legalitatea intrării în casa consumatorului; documentele anterioare plângerii penale; modul de sesizare a organelor de urmărire penală; încadrarea juridică a infracţiunilor.

Theft of electricity. Criminal and procedural criminal matters encountered in practice

Abstract: The article examines and clarifies some dilemmas encountered in practice regarding: the lawfulness of getting into the consumer’s home without its acceptance by the representatives of the electricity company and by the public order authorities / criminal investigation teams; the legal nature of the documents recorded by the representatives of the electricity company; the way of notifying the prosecution authorities; the legal classification of the crimes; the implications of non-criminal damages.

Keywords: the lawfulness of getting into the consumer’s home; the documents prior to the criminal complaint; the way of notifying criminal prosecution authorities; the legal classification of the crimes.