Autor: Constantin STRAT

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3-4/2015

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Se poate afirma, potrivit prevederilor din Codul penal în vigoare, că se poate comite o infracțiune continuată cu praeterintenție sau din culpă? Dacă în cazul unei pluralități de acte materiale (săvârșite în realizarea aceleiași rezoluții), care, luate fiecare în parte, ar constitui câte o infracțiune distinctă săvârșită cu praeterintenție, se poate susține cu ușurință că ar constitui o infracțiune unică continuată comisă cu forma de vinovăție a praeterintenției[1], în cazul în care actele sunt comise din culpă, răspunsul pare a fi preponderent negativ.

Cuvinte-cheie: infracțiunea continuată; culpă.

Titlul lucrării în engleză: Continued offence committed by fault

Abstract: The legal literature is unanimous regarding the fact that the continued offence cannot be committed by negligence. However, some of the solutions from the judicial practice lead us to a contrary conclusion. This article tries to explain this conclusion, by effecting a rigorous analysis of the concepts used in the analysis of the objective part ant the subjective part of the offence.

Keywords: continued offence; fault.