Autor: Pavel PALCU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3-4/2015

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Din punct de vedere al activității procedurale, cercetarea la fața locului, cu tot caracterul ei auxiliar, are o semnificație deosebită, de ea depinzând inclusiv identificarea autorului infracțiunii. Concluziile desprinse dintr-o vastă jurisprudență, arată că autorii de specialitate sunt unanimi în a aprecia că acest act inițial de urmărire penală, cu o largă rezonanță în ansamblul preocupărilor consacrate soluționării unor cauze penale presupune cunoașterea imediată, directă și completă a locului în care s-a comis infracțiunea.

Cuvinte-cheie: locul faptei; procedură penală.

Titlul lucrării în engleză: Forensics investigation at the crime scene in the new criminal procedure conditions

Abstract: Among the major activities contributing to the criminal process purpose, in order to establish the truth, there is also on-site investigation. Without timely and properly performing of these activities, there is always a risk that in the criminal proceedings taking place, the truth is not found, and consequently, many crimes are not discovered or remain with unidentified authors. Research on this issue is vast and highly complex, necessarily involving a multidisciplinary approach regarding tangential elements, both by criminal procedural law and from forensics point of view.

Keywords: forensics investigation; crime scene; judicial organs; crime suspect; victim.