Autor: Duma Cornelia-Camelia-ȘOICA, Duma Ioan-Dorel-ȘOICA

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3-4/2015

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Acordul de recunoaștere a vinovăției reprezintă o procedură specială, reglementată în art. 478 – 488 N.C.p.p.. Este o instituție de drept procesual penal, introdusă în noul Cod de procedură penală în scopul soluționării cu celeritate a procesului penal, fiind aplicabilă infracțiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani. Este considerat un drept al inculpatului, pe care organul judiciar trebuie să i-l aducă la cunoștință, conform art. 108 alin. (4) N.C.p.p., în cursul urmăririi penale, ca urmare a recunoașterii vinovăției.

Cuvinte-cheie: recunoaştere a vinovăţiei, instanța de fond, cale de atac.

Titlul lucrării în engleză: The agreement of guilt recognition – procedure in front of the court of first instance. The appeal

Abstract: The real limits of closing the agreement of guilt recognition.

Keywords: guilt recognition; first instance; the appeal.