Autor: Codruț OLARU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1-2/2015

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Importanța cercetării cauzelor generatoare în materia traficului și consumului ilicit de droguri la nivel global, cât și găsirea unor mijloace și metode eficiente de prevenire și combatere a acestui flagel, poate fi fundamentată și susținută de analiza și interpretarea a cel puțin trei categorii elemente statistice:

– numărul consumatorilor de droguri la nivel mondial;

– numărul deceselor și al îmbolnăvirilor cauzate de consumul de droguri;

– suma totală a profiturilor ilicite obținute în urma traficului și consumului de droguri.

Cuvinte-cheie: trafic ilicit; consum ilicit; droguri.

Titlul lucrării în engleză: Current legislative means of fight against illicit trafficking and consumption of drugs

Abstract: The crime generated by drug consumption, by way of its social, economic, medical, cultural and politic consequences, inflicts significant damages to the general interests of society, it encroaches upon the life and health and citizens and it may engender a hardly reversible social instability; for this reason, preventing and combating illicit trafficking and consumption of drugs are constant concerns of contemporary society.

Keywords: illicit trafficking; illicit consumption; drugs.