Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1-2/2015

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În sens larg, prin pluralitate de infracțiuni se înțelege un grup de două sau mai multe infracțiuni.Pluralitatea de infracțiuni este relevantă dacă între cele două sau mai multe infracțiuni care o compun există o legătură din care decurg consecințe juridice. Legătura dintre cele două sau mai multe infracțiuni care formează o pluralitate poate fi personală (in personam), când infracțiunile au fost săvârșite de aceeași persoană, sau reală (in rem), când între infracțiuni există o legătură obiectivă de loc, de timp, de cauzalitate etc.Legătura obiectivă dintre infracțiunile ce formează o pluralitate este denumită conexitate.

Cuvinte-cheie: pluralitate; infracțiuni.

Titlul lucrării în engleză: Plurality of offenses

Abstract: The author analyses the complex issues of plurality of crimes considering the new criminal legislation coming into force

Keywords: Multiple offenses; relapse into crime; intermediary plurality.