Autor: Liviu DRĂGĂNESCU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1-2/2014

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Dosar nr. 1159/91/2010 – Decizia nr. 3533 din 9 septembrie 2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia I Civilă. Prin cererea înregistrată sub nr. 1159/91/2010 la Tribunalul Vrancea, reclamanta U.B. a chemat în judecată pe pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice şi a solicitat obligarea acestuia la plata sumei de 1.500.000 euro reprezentând daune morale pentru prejudiciul moral suferit prin condamnarea soţului său U.D., condamnare cu caracter politic.

Cuvinte-cheie: practica judiciară; Înalta Curte de Casație și Justiție; condamnări.

Titlul lucrării în engleză: Recent judicial practice of the High Court of Cassation and Justice in the matter of Law. no 221/2009 regarding the political convictions and the administrative measures assimilated to them, delivered during 6 March 1945 – 22 December 1989

Abstract: This article makes a short presentation and analysis of the recent case law of the High Court of Cassation and Justice in the matter of applying and interpreting the Law no. 221/2009.

Keywords: judicial practice; High Court of Cassation and Justice; political convictions.