Autor: Liviu POPESCU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1-2/2014

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Constatăm că, în raport de fosta reglementare (Codul de procedură penală anterior), norma prevăzută de art. 285 alin. (2) din noul C.proc.pen. este cu totul nouă, fără corespondent; prin instituirea acesteia, orice mai veche controversă (încurajată de tăcerea legii în Codul anterior) a căzut în desuetudine.

Cuvinte-cheie: informaţii judiciare; principiul legalităţii.

Titlul lucrării în engleză: The limits of the judicial communication of information to the media. The principle of legality

Abstract: „The procedure of the criminal investigation stage is not
public.”
Art. 285 par. (2) of the new Criminal Procedure Code

Keywords: judicial communication; the principle of legality.