Autor: Gheorghe Iulian IONIȚĂ

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Modificarea legislației penale, în contextul punerii în aplicare a dispozițiilor Codului penal (2009), a generat și va mai genera multe dezbateri. În prezentul studiu, autorul identifică și prezintă principalele modificări ale textelor de incriminare a faptelor la regimul proprietății intelectuale.

Cuvinte-cheie: Cod penal; modificări; proprietate intelectuală; drepturi de autor; drepturi de proprietate industrială.

Titlul lucrării în engleză: Comments on the amendments of the text stipulating the criminalization of deeds against intellectual property

Abstract: The amendment/change of the criminal/penal law, given the enforcement of the provisions under the Criminal Code (2009), has been generating and will generate much debate. In this study, the author identifies and highlights the core changes/amendments of the texts stipulating the criminalization of deeds against intellectual property.

Keywords: Criminal Code; changes/amendments; intellectual property, copyright,
industrial property rights.