Autor: Valerian CIOCLEI
Publicat în: Revista de Științe Juridice Nr. 2/2015
Disponibil onlineaici.
Relationship between offense of money laundering [Art. 29 para. (1) C of Law no. 656/2002] and the offenseof concealment [Art. 270 para. (1) of the Criminal Code]

Rezumat: Dilema stabilitate versus reformă a preocupat şi preocupă toate sistemele juridice, mai ales în perioadele de tranziţie când sunt necesare şi se deschid numeroase „şantiere” legislative. Adoptarea noului Cod penal, precum şi pregătirea intrării lui în vigoare prin Legea de punere în aplicare au stat, printre altele, şi sub semnul acestei dileme. Legiuitorul a trebuit să aibă tot timpul în vedere, problema echilibrului între ce şi cât trebuie păstrat (stabilitatea), pe de o parte, iar pe de altă parte, ce şi cum trebuie schimbat (reforma). În această problematică mai largă s-a înscris şi preocuparea raportului între vechile şi noile incriminări. Pornind de la acest context, prezentul eseu îşi propune să stabilească în ce măsură textul art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 modificată (infracţiunea de spălare de bani) se suprapune peste textul art. 270 alin. (1) Cod penal (infracţiunea de tăinuire), dacă există elemente de distincţie, care sunt acestea şi în ce situaţie se reţine una sau cealaltă infracţiune. Ca atare, două aspecte vor fi avute în vedere: Suprapunerea textelor legale (1); Eventuale elemente de distincţie; opţiunea pentru una dintre infracţiuni (2).

Abstract: The relation between the offense of money laundering (art. 29 para. 1 c) of Law no. 656/2002) and the offense of concealment (art. 270 para. 1 of the Romanian Criminal Code)[1]. Stability versus reform dilemma concerned and concerns all legal systems, especially in transition periods, when numerous legislative “construction sites” are necessary and opened. The adoption of the new Criminal Code, as well as the preparation of its entry into force through the Implementation Law, where also marked, among others, by this dilemma. The legislator had to have all the time in view the issue of the balance between what and how much should be kept (stability) and how and what should be changed (reform). In this broader issue we find the concern regarding the relation between old and new incrimination. Building on this context, this essay aims to establish to what extent the text of art. 29 para. 1 c) of the modified Law no. 656/2002 (the offense of money laundering) overlaps the text of art 270 para. 1 of the Romanian Criminal Code (the offense of concealment), if there are elements of distinction, which are they and under what circumstances we can refer to one or the other. Therefore, two issues will be considered: Overlapping of the two legal texts (1); Possible elements of distinction: opting for one of the crimes (2).

Cuvinte-cheie: spălare de bani; infracțiunea de tăinuire; reforme.