Autor: Teodor PAPUC

Editura: Solomon

Anul apariției: 2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Proporționalitatea străbate știința dreptului. Acest concept se evidențiază în dreptul privat, în dreptul penal sau în dreptul internațional umanitar. Dar proporționalitatea a atras atenția întregii lumi juridice ca instrument central în dreptul contemporan al drepturilor omului. Pare să existe un efect de domino în privința adoptării acestei metode de tribunalele unde se judecă litigii care implică drepturi fundamentale.

Principiul proporționalității. Teorie și jurisprudența Curții de la Strasbourg reprezintă o incursiune științifică destinată să faciliteze mai buna înțelegere a acestui concept juridic central în domeniul drepturilor omului. Lucrarea se axează, în principal, pe jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului și analizează structura testului proporționalității aplicat de judecătorii de la Strasbourg.

Demonstrând supremația acestui instrument judiciar față de instrumentele rivale și subliniindu-i virtuțile utile pentru stabilirea legitimității ingerințelor în drepturile omului, lucrarea urmărește popularizarea principiului proporționalității într-un spațiu dominat încă de fidelitatea față de textele legale și de gândirea formală.

Cuvinte-cheie: principiul proporționalității; Curtea Europeana a Drepturilor Omului; drept penal; drept internațional umanitar; jurisprudența Curții de la Strasbourg.