Autor: Augustina BOLOCAN-HOLBAN, Mihaela VIDAICU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Politica penală a Republicii Moldova conține elemente atât de justiție retributive,  cât și de justiție restaurativă. Tendințele principale ale politicii penale care vor fi analizate în acest articol sunt: (1) incriminarea infracțiunilor și determinarea pedepselor, (2) aplicarea pedepselor și (3) executarea pedepselor. Autoritățile Republicii Moldova au declarat umanizarea pedepselor drept un obiectiv principal odată cu adoptarea Codului Penal din 2002. Revizuirea Codului Penal din 2008 a avut ca rezultat micșorarea limitelor minime și maxime ale pedepselor penale. Mai mult ca atât, pedepsele privative de libertate au fost re-evaluate și reduse. Astfel, 80 % din prevederile Codului Penal au fost modificate. Din 2009, prevederile Codului Penal au fost sporadic revizuite. În 2011 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Strategia de Reformare a Sectorului Justiției (2011-2016), care prevede anumite intervenții pentru liberalizarea politicii penale. Cu toate acestea, principalele modificări operate la Codul Penal începând cu 2012 au avut ca rezultat incriminarea diferitelor fapte și mărirea pedepselor pentru anumite categorii de infracțiuni.

Cuvinte-cheie: pedeapsă penală; politică penală; justiție restaurativă; incriminare; tendințe.

Titlul lucrării în engleză: Tendencies in the penal policy of the Republic of Moldova

Abstract: The penal policy of the Republic of Moldova contains elements of both restorative and retributive justice. The main directions of the penal policy which will be analyzed in this article refer to: (1) incrimination of crimes and establishment of punishments; (2) infliction of punishments; and (3) enforcement of punishments. Since the adoption of current Criminal Code in 2002, Moldovan authorities have expressed interest in the humanization of punishments. The 2008 revision process was in particular focused on reducing the minimum and maximum term of criminal punishments. Moreover, the custodial punishments were re-evaluated and reduced. As a result, 80% of the Criminal Code provisions were amended. Since 2009, the Criminal Code provisions continued to be sporadically amended. In 2011, the Moldovan Parliament adopted the Justice Sector Reform Strategy (2011-2016), which requires specific interventions for the liberalization of penal policy. However, the main amendments operated since 2012 to the Criminal Code were, on the contrary, focused on the criminalization of specific acts and increasing the punishments for specific offences.

Keywords: criminal punishment; penal policy; restorative justice; incrimination;
tendencies.