Autor: Mihai DUNEA, Maria-Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În prezentul articol se analizează unul dintre conceptele de bază ale teoriei juridico-penale (element cu vocație de perenitate în domeniu, a cărui existență obiectivă i se impune însuși legiuitorului, ca un dat care transcende transformările normative și adaptările jurisprudențiale punctuale – în consecință, o noțiune de care trebuie a se ține seama ca atare), anume instituția raportului juridic penal. Articolul abordează acest concept într-un scop preponderent didactic, dezvoltând însă și dimensiunea unor chestiuni controversate existente în materie (inclusiv prin evidențierea unor viziuni necorelate, exprimate de doctrina de specialitate în domeniul teoriei generale a dreptului, pe de o parte, respectiv de doctrina specifică dreptului penal, pe de altă parte), în privința cărora autorii realizează propuneri și își asumă opțiuni argumentate. Printre alte aspecte, este atinsă problema modului de manifestare unic sau plural a raportului juridic penal, cu plecare de la admiterea (sau nu) a existenței unui raport penal de cooperare (conformare), separat de cel general acceptat, de conflict (represiv). Autorii achiesează la soluția potrivit căreia există un caracter dual de manifestare a raportului juridic penal, efectuând însă și unele precizări particulare, disidente față de viziunea doctrinei penale contemporane (autohtone) majoritare.

Cuvinte-cheie: raport juridic penal; forme; apariție; stingere; obiect; subiecți; conținut.

Titlul lucrării în engleză: About the notion, the forms and the contents of the concept of „criminal legal report”

Abstract: This article analyzes a basic concept of the criminal-law theory, namely the institution of criminal legal report. The concept in question is a theoretical juridical element with vocation of permanence, whose objective existence is imposed to the legislature itself, as an institution that transcends the normative transformations and jurisprudential adjustments. The article approaches this concept, primarily, for teaching purposes, also expanding, however, some controversial issues (including the highlighting of uncorrelated visions between different scholars, experts either in the field of general theory of law, either in the field of criminal law). Regarding some of those issues, the authors make certain proposals and assumes reasoned choices. Among other aspects, the article reaches the controversial issue of the singular or plural manner in which a criminal legal report manifests itself, starting from the admission (or the lack of admission) of the existence of a cooperation (compliance) criminal legal report, apart from the generally accepted existence of a repressive (conflictual) criminal legal report. The authors argue the value of truth of the solution who claims that the criminal legal report presents a dual way of manifesting itself, also making some particular and dissident remarks compared to the vision assumed by the majority of the contemporary (Romanian) criminal doctrine.

Keywords: criminal legal report; types; emergence; extinction; object; subjects; field (essence).