Autor: Darius ROMAN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1-2/2014

Disponibil onlineaici.

Rezumat: La data de 18.06.2012 a intrat în vigoare Legea nr. 82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. La 1.02.2014 a intrat în vigoare şi Legea nr. 39/2003, modificată, dată la care a intrat în vigoare Noul Cod penal şi Noul Cod de procedură penală.

Cuvinte-cheie: Noul Cod de procedură penală; supravegherea tehnică.

Titlul lucrării în engleză: Prosecutor’s Office attached to Petroşani local court practice with reference to the application of the provisions of Law no. 82/2012 and of the stipulations of the New Criminal Procedure Code regarding the technical surveillance

Abstract: Comparatively analyzing the depositions of Law no. 82/2012, Law no. 39/2003 (amended) and of the New Criminal Procedure Code, in the judicial practice there were risen some issues of judicial technique generated by the conditions and application environment of the special methods of surveillance.

Keywords: local court; New Criminal Procedure Code; technical surveillance.