Autor: Ovidiu Stelian Milchiș

Publicat în:  Pandectele Române nr. 12/2014 și în 2015, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

Cuvinte-cheie: internare medicală nevoluntară; JURIDICE; Ana Maria Iliescu; Ovidiu Stelian Milchiș; măsură de siguranță; expertiză medico-legală;