Autor: avocat Dan-Sebastian CHERTES

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 2/2021

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prin acest articol autorul își propune să analizeze reglementarea venitului din transferul de monedă virtuală, raportat atât la prevederile fiscale, cât și la implicațiile penale ale nedeclarării acestuia. Este considerat relevant momentul la care venitul a fost realizat, moment la care se naște obligația de declarare. De asemenea, sunt analizate diverse ipoteze care, la nivelul altor legislații, generează obligația de declarare a câștigului sau pierderii în legătură cu tranzacțiile cu monede virtuale. Sunt propuse modificări legislative care să clarifice aceste situații.

Nu în ultimul rând, autorul analizează atât tipicitatea infracțiunii de ascundere a sursei impozabile, cât și cea a infracțiunii de omisiune a evidențierii veniturilor realizate în documentele legale, prin raportate la momentul nașterii obligației de declarare și prin raportare la decizia ICCJ nr. 34/2021 privind dezlegarea unor chestiuni de drept.

Cuvinte-cheie: monede virtuale; platforme de schimb; evaziune fiscală; impozit pe venitul din transferul de monedă virtuală; ascunderea sursei impozabile; Legea nr. 241/2005.

Revenue from virtual currency transfer and tax evasion

Abstract: In this article, the author aims to analyse the regulation of income from the transfer of virtual currency, related both to the fiscal provisions and to the criminal implications of its non-declaration. The moment when the income has been earned is considered relevant as it is the moment when the obligation to declare it arises. Various hypotheses are also analysed which in other legislations generate the obligation to declare the gain or loss in connection with virtual currency transactions. Legislative amendments are proposed that should clarify these situations.

Finally, the author analyses the crime of hiding of the taxable source as well as the crime of omission of recording the income in legal documents, with respect to the moment when the obligation to declare arises and to the ICCJ decision no. 34/2021 on resolving legal issues.

Keywords: virtual currencies; exchange platforms; tax evasion; revenue from virtual currency; hiding the taxable source; Law no. 241/2005.