Autor: Răzvan ANGHEL (coord.), Georgiana ANGHEL-TUDOR, Daniel NICOLA-GHEORGHIU, Ionela-Diana PĂTRAȘC-BĂLAN, Alin VĂSONAN

Editura: Ed. C. H. Beck

Anul apariției: 2019

Ediția: 1

Disponibil onlineaici

Despre lucrare: Autorii propun o abordare inedită, multidisciplinară, prin care se urmăreşte oferirea unei imagini complete asupra principalelor aspecte ale sănătăţii şi securităţii în muncă, care s-au dovedit în timp a se afla constant în atenția profesioniștilor. Ca demers științific, lucrarea ilustrează diferențele de abordare a aceleiași probleme în materiile dreptului muncii, dreptului asigurărilor sociale, dreptului administrativ (inclusiv a răspunderii contravenționale) şi dreptului penal, prezentând astfel interes pentru mai multe categorii profesionale.

Lucrarea expune şi situaţiile în care practica judiciară este neunitară în interiorul aceleiaşi ramuri de drept şi, totodată, pune bazele unui demers nou, respectiv analiza interpretărilor diferite date unor norme juridice în diverse materii de drept. Faptul că problematica securității şi sănătății în muncă este reglementată de norme juridice aparţinând mai multor ramuri de drept, iar nerespectarea obligaţiilor specifice poate atrage diferite forme de răspundere juridică, litigiile ivite în acest domeniu fiind de competenţa unor instanţe cu specializări diferite (conflicte de muncă şi asigurări sociale, contencios administrativ, penal) creează premisele unor abordări diferite în funcţie de specializarea fiecărei instanţe deşi norma încălcată (la care şi normele contravenţionale sau penale trimit) poate fi aceeaşi. Nu mai puţin important este că jurisprudenţa identificată ilustrează o diferenţă de abordare şi în evaluarea prejudiciului material şi moral determinat de încălcarea normelor privind sănătatea şi securitatea în muncă în diferite materii.

Cuvinte-cheie: sănătatea și securitatea în muncă; protecţia lucrătorilor în legătură cu accidentele de muncă; răspunderea juridică pentru nerespectarea obligaţiilor privind sănătatea şi securitatea în muncă; corelaţia dintre durata timpului de lucru şi securitatea şi sănătatea lucrătorilor; conţinutul noţiunii de timp de lucru.