Autor: avocat dr. George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2021

Disponibil online: aici.

Rezumat: Prin intermediul acestui articol autorul și-a propus în primul rând să lămurească din punct de vedere tehnic și terminologic noțiuni relevante pentru ecosistemul blockchain. Au fost analizate în acest sens noțiuni sau sintagme precum blockchain, mecanism de consens Proof of Work sau Proof of Stake, monedă virtuală, cripto-activ, portofel digital, platformă de schimb centralizată sau descentralizată, adresă publică din blockchain, cheie criptografică publică și privată, seed phrase etc. Dincolo de aceste clarificări de ordin tehnic și terminologic, autorul și-a propus să analizeze cadrul normativ european și național în încercarea de a lămuri, printre altele, aspecte precum distincția dintre moneda virtuală, cripto-activ și moneda electronică sau reglementarea furnizorilor serviciilor de schimb ori a furnizorilor de portofele digitale.

Nu în ultimul rând, autorul a analizat atât riscurile și beneficiile tehnologiei blockchain din perspectiva securității cibernetice, cât și o serie de conduite infracționale care pot viza monedele virtuale sau alte criptoactive. Au fost avute în vedere în acest sens conduite precum ransomware, cryptojacking, transferul neautorizat de monede virtuale ori alte cripto-active, falsificarea monedelor virtuale, clonarea ori restricționarea accesului la portofelele digitale etc.

Cuvinte-cheie: monede virtuale; cripto-active; NFTs; blockchain; tehnologia registrelor distribuite; contracte inteligente; uzurpare de identitate; fraudă informatică; efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos; fals informatic; KYC; portofele digitale; platforme de schimb; platforme centralizate; platforme descentralizate; spălare de bani; Legea nr. 129/2019; Directiva (UE) 2019/713; Directiva (UE) 2015/849; Regulamentul MiCA.

Blockchain technology, virtual currencies and criminal law

Abstract: In this article, the author primarily aims to clarify from a technical and terminological point of view several notions relevant for the blockchain ecosystem. In this context, the analysis is focused on notions such as
blockchain, Proof of Work or Proof of Stake consensus mechanism, virtual currency, crypto-asset, digital wallet, centralized or decentralized exchange platform, public address, public and private cryptographic key, seed phrase, etc. Beyond these technical and terminological clarifications, the author aims to analyse the European and national regulatory framework, in an attempt to resolve, among other things, different matters such as the difference between virtual currencies, crypto-assets and electronic money or the regulation of exchange service providers and digital wallet providers.

Last but not least, the author analyses both the risks and benefits of blockchain technology from a cyber security perspective, as well as several criminal behaviours in regard to virtual currencies or other crypto-assets. In this context, behaviours such as ransomware, cryptojacking, unauthorized transfer of virtual currencies or other cryptocurrencies, counterfeiting of virtual currencies, cloning or restricting access to digital wallets, etc. are all taken into consideration.

Keywords: virtual currencies, crypto-assets; NFTs; blockchain; DLT; smart-contract; identify theft; computer fraud; computer forgery; KYC; digital wallet; CEX; DEX; money laundering; Law no. 129/2019; Directive (EU) 2019/713; Directive (EU) 2015/849; MiCA Regulation.