Autor: Ion NEAGU, Mircea DAMASCHIN

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2015

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: Rezultat al unei impresionante documentări, Tratatul de procedură penală. Partea specială este destinat studenților facultăților de drept în vederea pregătirii examenelor de promovare și de licență, masteranzilor facultăților de drept, candidaților la admiterea în Institutul Național al Magistraturii, candidaților la admiterea în profesia de avocat, precum și acelora care intenționează să candideze pentru admiterea în alte profesii juridice. De asemenea, lucrarea este, în egala măsura, destinată practicienilor dreptului, cu referire concretă la organele judiciare penale (instanțe de judecată, procurori, organe de cercetare ale politiei judiciare, alte organe de cercetare penală) și la avocați.

Întrucât importanța unei asemenea lucrări științifice, aflată în raport direct de proporționalitate cu importanța socială a procesului penal, conduce la luarea în considerare exclusiv a actelor normative în vigoare, au fost avute în vedere prevederile cuprinse în noul Cod de procedură penală și în noul Cod penal, care au intrat în vigoare la data de 1 februarie 2014, analizate, acolo unde a fost cazul, în paralel cu prevederile din codurile anterioare sau din legile penale speciale ale căror norme de incriminare au fost preluate în noile coduri. De asemenea, autorii au avut în vedere dispozițiile noului Cod civil și ale noului Cod de procedură civilă.

Cuvinte-cheie: tratat; procedură penală; partea specială; jurisprudență.