Autor: George COCA, Oana LAZĂR

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2015

Ediția: a II-a revizuită și adăugită

Disponibilaici

Descriere: Recuperarea cheltuielilor ocazionate de asistența medicală acordată de unitățile spitalicești ca urmare a daunelor aduse sănătății altei persoane, precum și daunelor provocate din culpă sănătății propriei persoane, a reprezentat și reprezintă un aspect deosebit de important pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate, având în vedere obiectivul principal al acesteia, de a asigura prestații în natură pentru boala și maternitate în limita fondurilor aprobate prin legile bugetare anuale.

Autorii analizează și sintetizează în lucrarea de față, alături de reglementările din domeniul penal și civil, și pe cele din domeniul asigurărilor sociale de sănătate, surprinzând caracteristicile specifice ale infracțiunilor în urma săvârșirii cărora părțile vătămate sunt internate în unitățile spitalicești și pentru care se impune recuperarea cheltuielilor de spitalizare.

Cuvinte-cheie:  recuperare cheltuieli; spitalizare părți vătămate; daune provocate din culpă asupra sănătății; acțiune civilă; unitate spitalicească.