Autor: Andrei Viorel IUGAN

Coordonator: Mihail UDROIU

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2015

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: În cuprinsul Expunerii de motive a noului Cod de procedură penală, legiuitorul arată că introducerea acordului de recunoaștere a vinovăției va presupune o schimbare radicală a procesului penal român. Procedura acordului de recunoaștere a vinovăției nu numai că va reduce durata judecării cauzei, dar va simplifica și activitatea din cadrul urmăririi penale.

La circa un an și jumătate de la intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală, se impunea apariția unei lucrări care să analizeze în ce măsură, prin introducerea acordului de recunoaștere a vinovăției, aceste obiective au și fost efectiv realizate.

În cuprinsul lucrării sunt analizate dispozițiile ce reglementează această instituție de drept procesual penal, atât din punct de vedere teoretic, cât și prin prisma unei bogate jurisprudențe. Totodată, ne-am propus să examinăm principalele imperfecțiuni ale dispozițiilor legale, așa cum sunt ele în vigoare in prezent, precum și principalele aspecte care au generat controverse în doctrină și în jurisprudență, precum: posibilitatea folosirii declarației de recunoaștere a inculpatului împotriva sa, ulterior, în cursul procesului penal, precum și împotriva celorlalți coinculpați; standardul de probă necesar pentru admiterea acordului de recunoaștere a vinovăției, dacă inculpatul poate reveni asupra manifestării sale de voință; posibilitatea judecătorului de a dispune în această procedură schimbarea încadrării juridice; modalitatea de desfășurare a procedurii acordului de recunoaștere a vinovăției în urma pronunțării Deciziei Curții Constituționale nr. 235 din 7 aprilie 2015.

Cuvinte-cheie: recunoaștere vinovăție; drept procesual penal; jurisprudență.