Autor: George ANTONIU

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2015

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: Începând cu Ioan Tanoviceanu (1858-1917), membru corespondent al Academiei Române (1897), întemeietorul științei dreptului penal român, continuând cu Vintilă Dongoroz (1893-1976), în contextul interbelic și cel al activității desfășurate în cadrul Institutului de Cercetări Juridice, și până la George Antoniu (1929-2014), cercetarea științifică de anvergură în domeniul dreptului penal a putut să se afirme într-o perspectivă globală asupra materiei numai printr-o abordare colectivă, sub formula operei magna a unui magistru inițiator, completată, dezvoltată și mai ales „adusă la zi” de un grup entuziast de discipoli. După mai multe experiențe de acest gen, am ajuns, astăzi, prin lucrarea de față, la un nou proiect de această natură.

Primul volum referitor la așa-numita parte introductivă în dreptul penal și la aplicarea legii penale a fost elaborat de profesorul George Antoniu. Continuarea acestei opere reprezintă de acum sarcina asumată de către membrii Departamentului de drept penal „Vintilă Dongoroz” din cadrul Institutului de Cercetări Juridice. Părții generale îi vor fi consacrate următoarele două volume, cuprinzând Teoria generală a infracțiunii și Sancțiunile de drept penal. Acestora le vor urma alte trei volume vizând materia părții speciale a dreptului penal, ajungându-se astfel la o lucrare care să acopere întreaga materie reglementată de Noul cod penal.

Cuvinte-cheie:  tratat; introducere drept penal; aplicarea legii penale; noul Cod penal.