Autor: Alexandru IONAȘ, Alexandru Florin MĂGUREANU, Cristina DINU

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2015

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: Cursul de Drept penal. Partea specială cuprinde o analiză riguroasă și completă a tuturor infracțiunilor din partea specială a Codului penal. La elaborarea cursului au fost avute în vedere dispozițiile noului Cod penal și ale Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a noului Cod penal. Lucrarea de față conține bogate referiri jurisprudențiale și prezintă variate opinii doctrinare, atât consacrate în domeniul dreptului penal, cât și de data foarte recentă. Cursul reprezintă un instrument util în înțelegerea noii reglementări penale, atât pentru studenți sau masteranzi, cât și pentru practicieni ai dreptului.

Cuvinte-cheie:  drept penal; partea specială; curs.