Autor: Minodora Ioana RUSU

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2015

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: Evoluția criminalității de toate genurile la nivelul Uniunii Europene, cu un pronunțat accent pe criminalitatea organizată a impus perfecționarea tuturor formelor de cooperare judiciară, atât în ceea ce privește asigurarea unui cadru normativ eficient, cât și în ceea ce privește profesionalizarea și asigurarea logistică a instituțiilor cu atribuții concrete de prevenire și combatere în acest domeniu.

Pe acest fond, asistența judiciară în materie penală la nivel european a căpătat noi valențe, aplicarea acesteia dovedindu-se în ultimii ani a fi absolut necesară.

În cadrul prezentei lucrări, structurată pe șase capitole, este realizată o prezentare generală a acestei forme de cooperare, precum și formele prin care se realizează în relațiile dintre statele membre sau în relațiile de acest gen cu alte state.

Cuvinte-cheie: asistența judiciară; Uniunea Europeană; cooperare; criminalitate organizată.