Autor: Dorin CIUNCAN

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2015

Ediția: a II-a, revăzută și adăugită

Disponibilaici

Descriere: Corupția apare acolo unde se manifestă lipsa unor politici adecvate, unde există indiferență din partea comunității.

Relațiile sociale vulnerabile la corupție, precum și evoluția legislației în domeniile protecției proprietății, privatizării, reorganizării judiciare și achizițiilor publice au dat naștere la multiple controverse cu privire la mecanismele de protecție și de combatere a fenomenului infracțional.

Lipsa unui statut clar al proprietății a favorizat extinderea unui alt palier al corupției, într-o perioadă în care România se află în plin proces de tranziție, în loc de restabilirea dreptului de proprietate producându-se o redistribuire a ceea ce a fost avuția națională. Una dintre principalele cauze ale acestei situații constă în lipsa unui cadru legislativ coerent și stabil, magistrații fiind confruntați cu dispoziții confuze și chiar contradictorii, neclare și fără rigoare juridică, ceea ce determină adoptarea unor soluții controversate, criticabile.

Corupția constituie o amenințare la adresa democrației, supremației dreptului, echitații sociale și a justiției, erodând principiile unei administrații eficiente, subminând economia de piață și punând în pericol stabilitatea instituțiilor statale.

Cuvinte-cheie: fapte de corupție; comentarii; jurisprudență.