Autor: Rodica Aida POPA

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2015

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere:  Această carte constituie cea mai reală și efectivă concretizare a nevoii de schimbare, în atitudine, gândire și acțiune. Acest lucru s-a putut realiza numai cu ajutorul unor oameni frumoși sufletește, cu bucurie de a dialoga real și efectiv în cadrul unui proces de schimbare profundă în societatea românească și mai ales în Justiție. Anul 2014 a fost anul intrării în vigoare a noilor coduri în materie penală, ceea ce a reprezentat o cotitură în cunoașterea noilor instituții penale și procesual penale, punerea în aplicare a acestor instituții presupunând organizare, spirit inovator, realism și flexibilitate.

Multitudinea formelor de abordare a constituit o modalitate realistă și pragmatică, ceea ce a dat consistență acestui proces.

Reunind în acest volum studii valoroase, cu accente asupra elementelor de noutate în materie penală și procesual penală, ale judecătorilor și avocaților, suntem convinși că această lucrare va fi un instrument util teoreticienilor și practicienilor, dar și studenților și auditorilor de justiție în activitatea pe care o desfășoară fiecare, contribuind la consolidarea sistemului judiciar.

Cuvinte-cheie: instituții noi; dialog interprofesional; judecători; avocați.