Autor: Lavinia Valeria LEFTERACHE

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2015

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere:  Lucrarea Probe și prezumții în procesul penal. Comentarii din jurisprudență explică elementele de evaluare ale probatoriului prin intermediul practicii judiciare. Convingerea instanței cu privire la caracterul fondat al solicitărilor formulate de către acuzare sau apărare poate rezulta dintr-un cumul de fapte ori poate rezulta dintr-un ansamblu de indicii sau de prezumții necombătute, suficient de grave, precise și concordante. Instanța iși poate întemeia însă hotărârea pe ansamblul de indicii sau prezumții, doar dacă au greutatea și puterea de a naște probabilitatea faptului pretins.

Jurisprudența selecționată oferă un punct de plecare în aplicarea legii penale cu privire la probe si prezumții. O hotărâre de condamnare nu se poate dispune nici pe baza unei presupuneri nesusținută de informații și de probe și nici pe baza unor probe care indică o conduită ilicită ori de natură să pună în pericol valori sociale, dar fără legătura cu modul în care legiuitorul a incriminat fapta.

Cuvinte-cheie: probe și prezumții; proces penal; jurisprudență.