Autor: George ANTONIU, Versavia BRUTARU, Constantin DUVAC, Ion IFRIM, Daniela Iuliana LĂMĂȘANU, Ilie PASCU, Marieta SAFTA, Constantin SIMA, Tudorel TOADER, Ioana VASIU

Coordonatori: George ANTONIU, Tudorel TOADER

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2015

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: Cele cinci volume de Explicații ale noului Cod penal, elaborate sub îndrumarea Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, cu colaborarea unor distinși oameni de știință și practicieni, răspund, firește, nevoilor de cunoaștere, aprofundare și înțelegere corectă a dispozițiilor din noul Cod penal.

În cuprinsul acestor volume este expus pe larg conținutul noilor dispoziții, cu ample referiri la doctrina penală și la practică judiciară în materie. Autorii valorifică în mod competent și documentat gândirea și practica penală din trecutul țării noastre și, totodată, întrevăd căile de perfecționare a legii penale în raport cu dezvoltarea economică, socială și politică a țării.

De mare interes sunt și observațiile critice ale autorilor asupra noilor dispoziții penale, precum și sugestiile lor în ceea ce privește îmbunătățirea conținutului și a formei de exprimare a acestora. Reflecțiile profunde și documentate ale autorilor asupra noilor prevederi penale sunt de natură să orienteze corespunzător organele care le vor pune în practică, asigurând înțelegerea și aplicarea lor unitară.

Cuvinte-cheie: explicații art. 188-256; Cod penal.