Autor: Amelia FARMATHY

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 4/2017

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Răspunderea penală în dreptul muncii atestă importanţa acordată de către autorităţi protecţiei salariaţilor, nu doar prin stabilirea unor prevederi legale detaliate în materia dreptului muncii, dar şi prin sancţionarea acelor angajatori care nu respectă drepturile salariaţilor. Pentru a stabili limite clare între o conduită contravenţională a angajatorului şi o încălcare mai gravă a legii de către acesta din urmă, este necesară, în egală măsură, o foarte bună cunoaştere a dispoziţiilor specifice dreptului muncii, dar şi a acţiunilor angajatorilor care, deşi sunt aparent legale, în realitate, urmăresc să încalce spiritul şi litera legii. Vor fi detaliate modalităţile prin care angajatorii refuză să se conformeze obligaţiei de reîncadrare a salariaţilor nelegal concediaţi, precum şi modalităţile prin care este folosită „munca la negru”, sub aparenţa încheierii unor contracte cu timp parţial de muncă. Nu în ultimul rând, vor fi subliniate consecinţele nefaste pe care le aduce societăţii încurajarea unor conduite care, deşi permit angajarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, încurajează exploatarea muncii inechitabil plătite, desfăşurate de către aceştia din urmă, în condiţiile unei reacţii mai curând apatice a autorităţilor competente nu doar să efectueze controale formale, ci, înainte de toate, să conceapă o strategie concretă şi articulată de luptă împotriva exploatării muncii celor angajaţi aparent part-time. În acelaşi articol vor fi expuse cazurile cel mai des întâlnite în practică cu privire la modalitatea prin care angajatorii încearcă să eludeze prevederile legale în scopul neexecutării hotărârilor judecătoreşti, sub aspectul drepturilor salariale câştigate de către salariaţi sau în ceea ce priveşte refuzul reintegrării salariaţilor ce au fost nelegal concediaţi. Sentimentul de impunitate, creat la nivelul angajatorilor care folosesc „munca la negru”, trebuie eradicat sau, cel puţin, drastic limitat, în acest sens urmând a fi propuse soluţii concrete pentru atingerea acestui deziderat.

Cuvinte-cheie: munca la negru; angajator; nerespectarea hotărârilor judecătoreşti.

Abstract: The criminal liability in labour law certifies the importance granted by the authorities to workers protection, not only by establishing very elaborate labour law provisions, but also by penalising those employers which do not observe the employees rights. In order to draw clear boundaries between a minor offence and a more serious breach of law in the employers conduct, it is required a very good knowledge of the specific labour laws provisions, but also of the employers actions which, though seemingly legal, in reality, are not in accordance with the law’s provisions and its vision. The following article will be presenting the most common cases concerning the ways the employers use to elude the legal provisions and to avoid enforcing sentences through which the employees won their non – payed wages or the right to return to the jobs they had formely and unlawfully been dismissed. In the same article will be detailed the methods through which the employers refuse to comply with their legal obligations of taking employees on again and it will be also depicted aspects regarding working at moonlight concealed under the legal face of concluding apparent part-time contracts. It will be underlined the evil consequences brought to society as a result of ignoring certain conducts which, although permit the employment of the unemployed workers, nevertheless encourage the exploitation of the unfair payments to those employed, due to a weak authorities reaction which should not perform only formal verification, but, before anything else, devise a very strong and articulate strategy to fight merciless against the exploitation of the employees work.

Keywords: working at moonlight; employers; enforcing sentences.