Autor: Dănuţ VOLINTIRU

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 1/2017

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Raporturile de funcţie în care trebuie să se găsească subiectul activ al infracţiunii de abuz în serviciu constituie o condiţie esenţială a acestuia, fiind fără relevanţă, sub aspectul angajării răspunderii penale, natura juridică, modul de reglementare sau izvorul acestor raporturi. În concluzie, nu este esenţial că raporturile de funcţie izvorăsc din lege sau dintr-un contract. Natura juridică a acestor raporturi de funcţie implică însă analiza termenilor de funcţionar public, funcţie publică, public, autoritate publică, interes public, serviciu public.

Cuvinte-cheie: raporturile de funcţie; funcţie publică; autoritate publică; putere publică.

Abstract: The working relations of the active subject of the offence of abuse of office constitutes an essential condition for its existence. The judicial nature, the regulating means or the origin of these reports are not relevant from the point of view of criminal liability. Thus, it is not critical that the working relations originate from the law or from a contract. However, the judicial nature of these working relations involves an analysis of terms such as: public servant, public position, public, public authority, public interest, public service.

Keywords: working relations; public function; public authority; public power.