Autor: Gheorghe MOISE

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 5/2017

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Noţiunea de „funcţionar public” şi raporturile de funcţie ale acestuia cu autoritatea publică, în toate formele sale de manifestare, prezintă relevanţă sub aspect penal, având în vedere calitatea acestuia de subiect activ al infracţiunii de luare de mită. Totodată, reglementările din legislaţia administrativă, precum şi deciziile Curţii Constituţionale a României şi ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie clarifică sfera înţelegerii acestei noţiuni, precum şi limitele de aplicabilitate.

Cuvinte-cheie: funcţionar public; autoritate publică; public; instituţie publică; interes public.

Abstract: The notion of „civil servant” and its relationship with the public authority, in all its forms of manifestation, is critically relevant in view of the fact that it is the active subject of the bribery offense. At the same time, the regulations in the administrative legislation, as well as the decisions of the Constitutional Court of Romania and of the High Court of Cassation and Justice, clarify the scope of the understanding of this notion, as well as the limits of applicability.

Keywords: civil servant; public authority; public, public institution; public interest.