Autor: Andra IFTIMIEI

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2016

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: Rezultat al unei cercetări doctorale în cotutelă, studiul monografic tratează un fenomen juridic nou, acela de constituționalizare a dreptului, cu aplicare pe ramura dreptului penal. Dincolo de originalitatea temei, noutatea constă și în abordarea comparatistă a fenomenului constituționalizării, din perspectiva dreptului român, dar și a dreptului francez. Astfel, monografia poate deveni un instrument util pentru studenții, masteranzii sau doctoranzii care doresc o aprofundare comparativă a instituțiilor de drept penal supuse procesului de constituționalizare.

Lucrarea Constituționalizarea în dreptul penal român și francez prezintă atât aspecte teoretice ale fenomenului, cat și aspecte practice, ambele având ca suport o amplă și complexă analiză a deciziilor instanțelor constituționale din Romania și din Franța, din sfera dreptului penal. Din acest punct de vedere, cartea poate fi utilă în procesul de înțelegere a mecanismelor constituționale care conduc la constituționalizare, pentru persoanele interesate, teoreticieni sau practicieni ai dreptului. În egală măsură, lucrarea se bucură de o vastă documentare bibliografică, realizată cu precădere în Franța, care a ajutat la înțelegerea și transpunerea fenomenului în spațiul juridic românesc, constituind astfel un punct de reper pentru cercetătorii din domeniul dreptului.

Cuvinte-cheie: constituționalizare; dreptul penal român; drept penal francez