Autor: Mari-Claudia IVAN

Publicat în: Mari-Claudia Ivan, Unitatea de infracțiune, Ed. C. H. Beck, București, 2019

Disponibil onlineaici

Descriere: Lucrarea examinează o problemă cu largi implicații teoretice și practice pentru ramura juridică a dreptului penal. Originalitatea acesteia se remarcă printr-o abordare comparativă și cuprinzătoare a unității de infracțiune în raporturile sale cu celelalte instituții de drept penal. Pe lângă o documentare bogată și o expunere atent structurată, cititorul va regăsi o analiză concisă a principalelor aspecte ale unității de infracțiune, dar și o trecere în revistă a principalelor opinii enunțate în această materie.

Lucrarea examinează o problemă importantă a dreptului penal cu largi implicații teoretice și de practică judiciară. Problematica unității de infracțiune a mai fost examinată în literatura juridică de specialitate mai veche, aspect ce a solicitat autoarei un efort pentru o abordare diferită, o examinare comparativă a formelor unității de infracțiune în interacțiunea acestora cu alte instituții de drept penal.

Lucrarea elaborată de autoare se bazează pe o bogată documentare bibliografică atât teoretică cât și practică judiciară, iar problematica cercetată este judicios sistematizată și expusă cursiv.

Cuvinte-cheie: unitatea de infracțiune; infracțiunea deviată; infracțiunea de obicei; drept penal; partea generală; jurisprudență