Autor: Sebastian BOȚIC

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2016

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere:  Este îndeobște cunoscut că noul Cod de procedură penală aduce o serie de substanțiale schimbări cu privire la resorturile intime ale procesului penal, fiind rezonabil să considerăm că elaboratorii săi, așa cum rezultă din însăși Expunerea de motive ce a fundamentat noua arhitectură procesual penală, au fost tributari nu doar jurisprudenței CEDO, ci și, într-o considerabilă si esențială măsura, jurisprudenței Curții Supreme a Statelor Unite.

De aceea, înțelegerea și decelarea chestiunilor care privesc excluderea probelor obținute nelegal chiar în mediul lor formativ, sistemul de drept american, este vitală pentru comprehensiunea exactă și aplicarea fidelă a regulii exclusiunii în spațiul național. Cu toate acestea, lucrarea nu este structurată doar în cheie teoretică, ci se preocupă și de modul practic în care excluderea probelor a operat în spațiul ei nascent, cum a fost preluată în spețele instanței de la Strasbourg, dar și de modificările pe care le-a suferit în diferite legislații și jurisprudențe naționale.

De asemenea, teoreticienii și practicienii dreptului vor considera poate de interes o sugestie de lectură a unor pasaje altminteri sibilinice ale Codului de procedura penală, bunăoară teza finală a alin. (4) art. 102, „nu puteau fi obținute în alt mod”, sintagma în spatele căreia se află un întreg univers juridic, edificat pe excepții și principii insolite și de o frumusețe, spunem noi, aparte.

Cuvinte-cheie: regula exclusiunii; probe obținute nelegal; drept american.