Autor: Vasile DOBRINOIU, Ilie PASCU, Mihai Adrian HOTCA, Ioan CHIȘ, Mirela GORUNESCU, Costică PĂUN, Norel NEAGU, Maxim DOBRINOIU, Mircea Constantin SINESCU

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2016

Ediția: a III-a, revăzută și adăugită

Disponibilaici

Descriere: Ediția a treia a volumului de față este continuarea lucrării „Noul Cod penal comentat. Partea generală” și abordează dispozițiile Părții speciale a noului Cod penal.

Explicațiile articolelor cuprinse în Partea specială se impun cu necesitate în această perioadă marcată de intrarea în vigoare a noului Cod penal, deoarece în cuprinsul Parții speciale au intervenit modificări semnificative față de legislația anterioară, modificări constând în introducerea unor instituții noi sau a unor corecții ale elementelor constitutive ale infracțiunilor față de textele Codului penal anterior, eliminarea unor paralelisme din reglementarea unor instituții și armonizarea dreptului penal român cu sistemele celorlalte state membre ale Uniunii Europene.

Autorii au avut în vedere și modificările legislative ulterioare publicării ediției a doua a acestei lucrări, hotărârile Curții Constituționale cu incidență în materie, precum și practica judiciară relevantă adoptată potrivit noii legislații penale (hotărâri date în recursuri în interesul legii, hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizii de speță).

Cuvinte-cheie:  cod penal comentat; partea specială.