Autor: Ioan GRIGA

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2016

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: Prezenta lucrare a fost concepută și realizată pentru a servi studenților și masteranzilor, dar și specialiștilor și practicienilor.

În conținutul acesteia veți găsi o prezentare riguroasă și o analiză clară a problematicii dreptului procesual penal, partea generală, realizată într-un stil concis, specific autorului care, în paralel cu activitatea didactică universitară pe care a desfășurat-o timp de 25 de ani, are si o îndelungată experiență de practician.

Dintre opiniile critice și propunerile de lege ferenda sunt de remarcat cele privind principiul separării funcțiilor judiciare în procesul penal; cele privind principiul garantării libertății persoanei; principiul dreptului la apărare; principiul dreptului la tăcere; efectele dreptului la tăcere; noua reglementare privind subiecții procesuali principali; competența judecătorului de camera preliminară; particularitățile probațiunii în faza de urmărire penală; aprecierea probelor; analiza și critica unora dintre noile reglementări privind metodele speciale de supraveghere sau cercetare; opinia cu privire la neconstituționalitatea reglementării condițiilor generale de luare a măsurilor preventive cu referire la sintagma „dacă sunt necesare în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal” din cuprinsul textului art. 202 alin. (1) din Codul de procedură penală.

Cuvinte-cheie: drept procesual penal; partea generală; curs.