Autor: Ioana PĂCURARIU

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2016

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere:  Lucrarea Acțiunea civilă în procesul penal. Exercitarea acțiunii în răspundere civilă delictuală în procesul civil are un caracter interdisciplinar și constituie o analiză a aspectelor teoretice și practice ale acțiunii civile în procesul penal astfel cum se înfățișează după Marea Reformă în Justiție realizată prin intrarea în vigoare a noilor Coduri. Mențiuni consistente, uneori cu caracter critic, am făcut cu privire la dispozițiile noilor Coduri de: procedură penală, procedură civilă, civil și penal. Demersul a cuprins și analiza comparativa între dispozițiile noilor Coduri de procedură (civilă și penală) și cele ale Codurilor de procedură anterioare.

În lucrare sunt expuse și elemente de drept comparat, în special din: Franța, Republica Moldova, Germania și Italia. Referiri substanțiale s-au făcut pe marginea practicii judiciare naționale și a C.E.D.O.

Monografia cuprinde principalele propuneri de lege ferenda, pe care am simțit nevoia de a le formula întrucât noul Cod de procedură penală conține în ceea ce privește exercitarea acțiunii civile în procesul penal unele prevederi confuze care apreciem că necesită o grabnică reformulare în scopul eliminării interpretărilor ce generează probleme controversate în doctrină.

Cuvinte-cheie: monografie; acțiune civilă; procesul penal.