Autor: Vasile Cristian AISĂCHIOAIEI

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2014

Disponibil onlineaici.

Rezumat: La data de 19 martie 2008 Parlamentul României a adoptat Legea nr. 46, cunoscută și sub denumirea de Codul silvic, lege care reglementează administrarea fondului forestier național, gestionarea durabilă a pădurilor, amenajarea pădurilor, conservarea biodiversității, reconstrucția ecologică, regenerarea și îngrijirea pădurilor, asigurarea integrității fondului forestier național, prevenirea și stingerea incendiilor în zonele de interes forestier, paza și protecția pădurilor, produsele specifice fondului forestier național, exploatarea masei lemnoase, proveniența și circulația materialelor lemnoase, cercetarea științifică din silvicultură, dezvoltarea conștiinței forestiere, accesibilizarea pădurilor, dezvoltarea fondului forestier național, formele asociative ale proprietarilor de păduri, modalitățile de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor, controlul aplicării și respectării regimului silvic, răspunderile și sancțiunile în cazul nerespectării regulilor impuse de această lege.

Cuvinte-cheie: Infracțiuni silvice; Legea nr. 46/2008.

Titlul lucrării în engleză: The forest crimes provided by Law no. 46/2008

Abstract: The interest of the author is aimed at correcting the application of the legal procedures in the investigations regarding the investigation of the offences in the forest domain taking into consideration the fact that the case law in the field is not unitary.

Keywords: forest crimes; Law no. 46/2008.