Autor: Mircea PETRESCU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2014

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Parchetul YYY a solicitat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de resurse umane și documentare „exprimarea unui punct de vedere în legătură cu următoarea problemă de drept:

Dacă fapta medicului care lucrează în sistemul sanitar de stat de a pretinde, primi ori accepta bani sau alte foloase pentru a îndeplini un act medical ce intră în atribuțiile sale de serviciu constituie infracțiunea prev. de art. 289 alin. (2) N.C.p., elementul material în acest caz urmând a fi considerat ca fiind săvârșit în legătură cu neîndeplinirea unei îndatoriri de serviciu, caz în care ar putea fi tras la răspundere penală pentru luare a mită ori, dimpotrivă, este un act în legătură cu îndeplinirea îndatoririi de serviciu ce nu realizează elementul material al acestei infracțiuni și, ca atare, nu poate fi sancționat penal.

Cuvinte-cheie: luare de mită; medic.

Titlul lucrării în engleză: The offence of accepting bribery committed by the physician

Abstract: The Prosecutor’s Office YYY requested the Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice – Human Resources and Documentation Section to “express a viewpoint related to the following law issue:

If the act of the physician working in the State sanitary of claiming, receiving or accepting money or other benefits to execute a medical act, that falls in his job duties, is the offence of art. 289 paragraph (2) of the new Criminal Code, the material element in this case is to be considered as being committed in connection to the failure of complying a working duty which does not achieve the material element of this offence, and as such, can not be criminally sanctioned”.

Also, it is also mentioned that “of the information received from the colleagues of the Prosecutor’s Office attached to Tribunal YYY, it is already pronounced, by the YYY Tribunal, an acquittal solution in a case assuming a similar state of facts

Keywords: bribery; physician.