Autor: Pavel PALCU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2014

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Sesizarea și existența unor a așa-zise „erori judiciare” în practica judiciară readuce în discuție respectarea principalelor elemente tactice, de natură să orienteze activitatea echipei de cercetare criminalistică de la fața locului, elemente tactice desprinse și sintetizate, tot de practicieni, cu ocazia efectuării acestui act procedural.

Cuvinte-cheie: obiectivitate; cercetare criminalistică.

Titlul lucrării în engleză: The objectivity, as a general tactical rule in the forensics investigation on site

Abstract: The intimation and existence of the so-called “judicial errors” in judicial practice shifts the focus again on adopting the main tactical elements that are likely to guide the activity of the criminal investigation team at site of the crime, the elements having been synthesized by practitioners, after having carried out this procedural act.

Event though, in the literature, general tactical forensic rules differ, in respect of their usage, from one author to another, they generally succeed in capturing the essential aspects.

Keywords: judicial body; investigation at the site of the crime; objectivity.