Autor: Gheorghe MOISE

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 6/2017

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Stabilirea limitelor de aplicare ale art. 175 alin. (2) C. pen., în sensul determinării categoriilor de profesii şi persoane care pot fi subiecţi activi ai infracţiunii de luare de mită, prin prisma dispoziţiilor legale, ale deciziilor Curţii Constituţionale a României şi ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie are rolul de a clarifica semnificaţia noţiunii de „funcţionar public asimilat”. În aceste condiţii, s-a încercat să fie clarificată conduita, sub aspect penal, atât a persoanelor indicate de art. 175 alin. (2) C. pen., cât şi cele prevăzute de art. 308 alin. (1) C. pen.

Cuvinte-cheie: profesii liberale; luare de mită; funcţionar public asimilat; decizii ale Curţii Constituţionale a României şi ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Abstract: Establishing the application limits of art. 175 par. 2 The Criminal Code, in the sense of determining the categories of professions and persons who may be active subjects of the bribery offense, in the light of the legal provisions of the decisions of the Constitutional Court of Romania and of the High Court of Cassation and Justice, has the role to clarify the meaning of the notion by „civil servant assimilated”. In these circumstances, it was attempted to clarify the conduct, in criminal terms, of the persons indicated in art. 175. par. 2 Penal Code, as well as those provided by art. 308 par. 1 Criminal Code.

Keywords: liberal professions; bribery; civil servant assimilated; decisions of the Constitutional Court of Romania and of the High Court of Cassation and Justice.