Autor: Gheorghe MOISE

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 6/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Stabilirea limitelor de aplicare ale art. 175 alin. (2) C. pen., în sensul determinării categoriilor de profesii şi persoane care pot fi subiecţi activi ai infracţiunii de luare de mită, prin prisma dispoziţiilor legale, ale deciziilor Curţii Constituţionale a României şi ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie are rolul de a clarifica semnificaţia noţiunii de „funcţionar public asimilat”. În aceste condiţii, s-a încercat să fie clarificată conduita, sub aspect penal, atât a persoanelor indicate de art. 175 alin. (2) C. pen., cât şi cele prevăzute de art. 308 alin. (1) C. pen.

Cuvinte-cheie: profesii liberale, luare de mită, funcţionar public asimilat, decizii ale Curţii Constituţionale a României şi ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie