Autor: Andrei Viorel IUGAN

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2016

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere:  Posibilitatea inculpatului de a fi prezent în persoană la judecarea cauzei sale constituie unul dintre cele mai importante elemente ale dreptului la un proces echitabil, pentru că numai fiind prezent, propunând efectiv probe și combătând susținerile acuzării, acesta poate să exercite o apărare corespunzătoare.

Revine statului obligația de a crea mecanismele necesare pentru ca această posibilitate să fie concretă, efectivă, și nu doar iluzorie. Totodată, statul trebuie să asigure un echilibru între respectarea dreptului la apărare al inculpatului și buna administrare a justiției, deoarece posibilitatea rejudecării procesului trebuie garantată doar persoanelor care au fost judecate fără să fi avut cunoștință de faptul ca sunt acuzați de comiterea unei infracțiuni. Acesta a fost, de altfel, și obiectivul legiuitorului la momentul adoptării noului Cod de procedură penală, aspect ce rezultă și din expunerea de motive. Cu toate acestea, la peste doi ani de la intrarea în vigoare a noului Cod de procedura penală, se constată ca jurisprudența instanțelor române este departe de a fi unitară în ceea ce privește aplicarea instituției redeschiderii procesului penal. Acest aspect se datorează, este adevărat, și formulărilor neclare utilizate de legiuitor, formulări apte a da naștere la confuzii.

Cuvinte-cheie:  redeschiderea procesului, proces echitabil, procedură redeschidere proces, judecata în lipsă.