Autor: Cristian-Valentin ȘTEFAN

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2016

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: Prezentul demers editorial își propune să reunească în paginile unui volum studiile de doctrină și notele de jurisprudență publicate sub semnătura mea în unele reviste de specialitate, începând cu anul 2010 până în prezent. Este vorba despre studii și note publicate în Dreptul, Caiete de Drept Penal, Revista de Drept Penal, Curierul Judiciar și Pro Lege. Lucrarea concretizează, în acest fel, preocupările mele profesional-științifice din trecutul recent. Trebuie spus că activitatea de practician este cea care mi-a oferit ideile pentru majoritatea studiilor și notelor publicate. Într-adevăr, cele mai multe se inspiră fie din unele acte întocmite ca procuror cu atribuții în faza de urmărire penală, fie din unele motive ale cailor de atac formulate ca procuror de ședință. Materialele nu sunt, însă, preluate nici în forma lor inițială, nici în conținutul lor original.

Cât privește forma, am avut în vedere faptul că temele tratate sunt diferite și variate. Imprimând o concepție pe cât posibil unitară asupra formei, am încercat să atenuez din eterogenitatea lucrării, eterogenitate dată în mod inevitabil de diversitatea subiectelor abordate. Astfel, studiile de doctrină au în majoritate aceeași structură, distinctă uneori de formatul inițial, structură care presupune o introducere, parcurgerea temei cercetate și concluzii. De asemenea, notele de jurisprudență au o redactare identică între ele, dar, într-o anumită măsură, distinctă de redactarea inițială a fiecăreia.

Cât privește conținutul, mai întâi, nu am inclus în lucrare acele materiale, elaborate în temeiul legislației anterioare, care expun probleme ce nu își au corespondent în legislația în vigoare. Apoi, chiar în cadrul materialelor incluse, nu am menținut acele considerații care nu își păstrează actualitatea în raport cu legislația în vigoare. Pe de altă parte, am dezvoltat și subiecte prevăzute în legislația anterioară, dar reglementate diferit în legislația în vigoare. În aceste situații, studiile sunt culese în conținutul lor original, întrucât însăși metoda folosită pentru realizarea lor a fost cea a comparației între legea veche și legea nouă.

Cuvinte-cheie:  studii de doctrină; note de jurisprudență; individualizare judiciară a pedepsei; concurs între infracțiuni; limite schimbare încadrare juridică.